نخستین همایش بین المللی تجاری سازی خدمات گردشگری

شرکت میمکو – ریتون همراه متخصصین طراحی و تامین کنندگان بین المللی در نخستین همایش بین اللملی تجاری سازی خدمات گردشگری در کنار شما مالکان و سازندگان هتل و رستوران می باشد.طراحی فضابندی و معماری، طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی، طراحی و تامین تجهیزات هتلی، طراحی و تامین تجهیزات آشپزخانه و رستوران؛ از جمله خدمات[…]