آشپزی

خدماتی که در زمینه‌ آشپزی توسط ریتون ارائه می گردند عبارت اند از:

نگارش منوها (اصلی، جایگزین، فصلی، اشتها آور، سالاد و نوشیدنی)

انتخاب تجهیزات و لوازم آماده‌سازی، آشپزی و پذیرایی

تهیه نقشه چیدمان تجهیزات و لوازم متناسب با محدودیت‌های محل

تهیه تجهیزات، ظروف و لوازم پذیرایی

معرفی سرآشپز، گزینش و آموزش کمک آشپزها و مهمانداران

تدوین و آموزش دستور غذاها، سس‌ها و چاشنی‌ها

راه‌اندازی و پخت آزمایشی به همراه برگزاری جشن افتتاحیه

پشتیبانی بازآموزی و بازدید دوره‌ای عملکرد